Tarieven

Wilt u meer weten naar aanleiding van deze informatie?

Ik kan u vrijblijvend en kosteloos een informatief of kennismakingsgeprek aanbieden

Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5-10 sessies

Tarief per sessie volwassene va 18 jaar (60 min):  € 62,50 (incl btw)

Skype-tarief volwassenen va 18 jaar (30 min):  € 31,25 (incl btw)

Tarief per sessie jeugdige tm 17 jaar (45 min):  € 37,50 (incl btw)

Skype-tarief jeugdigen tm 17 jaar (30 min):  € 18,75 (incl btw)

Werkgeverstarief :  € 82,50 (incl btw)

Werkgeverstarief (jeugd)zorgsector:  € 62,50 (incl btw)

Kombas supervisie/coaching: € 75,00 (incl btw)

  • Voor bedrijven verzorgen we ook workshops om stress-gerelateerde klachten te voorkomen en goed met stress te leren omgaan. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Mocht u verhinderd zijn, belt u dan minimaal 24 uur tevoren de afspraak af.

Indien u zonder afmelding niet verschijnt op de afspraak, zijn we genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

 

Vergoeding
Coachingstrajecten komen zelden in aanmerking voor vergoeding door de ziektekostenverzekering. Het is wel raadzaam om hiervoor altijd even navraag te doen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Wergevers dragen vaak bij aan coachingstrajecten. Dit gebeurt dan ter preventie van klachten, bij stress en burn-out klachten of bij kans op uitval.

Als je niet in aanmerking komt voor vergoeding via de werkgever dan zijn de uitgaven voor het coachingstraject (= leertraject) in veel gevallen aftrekbaar van de belasting.
Vanaf een uitgave van 250 euro is 30-50% aftrekbaar van de belasting, afhankelijk van je inkomen.
Kijk voor meer info op de site van de belastingdienst.

Op (een specifieke) verwijzing van de huisarts kun je ook in aanmerking komen voor vergoeding. Overleg hiervoor met uw huisarts.

Een coachingstraject kan betaald worden vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Het UWV biedt voorzieningen om voor vergoeding van stresscoaching in aanmerking te komen.
Kijk voor meer info op de site van het UWV.

Indien u (aantoonbaar) financieel niet in staat bent om deze kosten te dragen en u wilt graag gebruik maken van de diensten van de praktijk, dan kunnen we een gereduceerd tarief afspreken (afgestemd op uw situatie).

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.