Stress en burn-out

'Stress is wanneer je hart het van je hoofd verliest'

In onze huidige maatschappij staan veel mensen onder druk. We leven in een tijd waarin 'alles kan' en de verwachtingen liggen hoog. Er worden hoge eisen gesteld en mensen willen graag voldoen.

Veranderingen volgen elkaar in een rap tempo op en er is een enorme toestroom van (digitale) informatie. We leven in een wereld vol prikkels.

Drukzijn is een statussymbool geworden. We willen een leuk leven, een goede ouder zijn, ons werk goed doen, het huis op orde hebben, sportief zijn, er goed uitzien en ons ook nog omringen met gezellige, leuke vrienden. Er zijn 1001 keuzes. De mogelijkheden lijken onbegrensd.

We willen toch alles uit het leven halen?

Stress is een welvaartsziekte.

Stress kan ook ontstaan door ingrijpende gebeurtenissen in je leven; bijvoorbeeld het verlies van een dierbare of je baan, doordat je een ziekte krijgt of gaat verhuizen. Leven is verandering en verandering geeft spanning, zowel positieve als negatieve.

 

Als het je te veel wordt

Als je geen energie meer hebt voor dagelijkse aktiviteiten

Als je niet meer kunt opladen

Als slapen een probleem wordt

Als je je plezier in leuke dingen verliest

of je wilt leren met stress om te gaan zodat je ziekte of uitval kunt voorkomen

dan biedt stresscoaching een mogelijkheid om een pas op de plaats te maken

Jezelf, je manier van leven en je omstandigheden te bezien om

de stressbronnen aan te kunnen pakken en/of te leren omgaan met negatieve spanning.

Vanuit rust, kom je in je kracht!