Begeleiding

Vanuit de praktijk bied ik diverse vormen van begeleiding;

Stresscoaching

bij burn-out en stressgerelateerde klachten (op lichamelijk, psychisch en/of emotioneel vlak)

het betreft een individueel begeleidingstraject gericht op ontspanning en herstel

Aan de hand van een of twee gesprekken wordt een inventarisatie gemaakt van de stress-symptomen, de stress-bron, je levensinstelling, draagkracht en draaglast waarop vervolgens een gezamenlijk plan van aanpak wordt gemaakt. Met behulp van het coachingstraject kun je met praktische technieken in je dagelijkse leven gaan oefenen waardoor je leert omgaan met negatieve stress in je leven en er (weer) meer ruimte ontstaat voor ontspanning.

Een coachingstraject kan ook preventief ingezet worden om ziekte of uitval te voorkomen.

De coaching is gericht op het bevorderen van een mentale, emotionele, fysieke en energetische balans. Waarbij technieken uit de westerse psychologie (elementen uit de cognitieve therapie, assertiviteitstraining, methodieken ter bevordering van een positief zelfbeeld) worden gekoppeld aan oosterse wijsheid. Deze Oosterse wijsheid integreer ik op een nuchtere manier in mijn aanpak (ontspannings- en ademhalingsoefeningen, mindfulness, meditatie, visualisatie).

Ook wordt gebruik gemaakt van technieken om de organisatorische vaardigheden te ontwikkelen, timemanagment, doelbepaling, opbouwen of uitbouwen van sociale hulpbronnen e.d.

Elk mens is anders daarom verschilt de aanpak van elk traject. Mijn aanpak is daarom altijd persoonlijk. Het betreft een laagdrempelige, praktisch toepasbaar traject, vormgegeven vanuit kennis, werkervaring en ervaringsdeskundigheid.

Waarbij altijd de drie hoofdelementen terugkomen;

HOOFD, HART, HANDEN

HOOFD = kennis en inzicht; cognitieve aspect

HART = voelen, zowel beleving van emoties als lichaamsbeleving

HANDEN = doen, nieuwe vaardigheden aanleren

Het is mijn streven om vanuit een transparante, open houding te werken waarbij ik aansluit bij jouw behoeften en mogelijkheden.

Een individueel coachingstraject kan ingezet worden bij volwassenen maar ook bij jeugdigen vanaf 10 jaar. Bij jeugdigen wordt meer gebruik gemaakt van speelse elementen, lichaamswerk en fantasie.

De coachingssessie kunnen ook buiten de praktijkruimte plaatsvinden, al wandelend, of op een plek in de buitenlucht. Ook is er de mogelijkheid om in de thuissituatie te begeleiden.

PROJECTEN:

'CHILL MAAR'

stress-reductietraining voor pubers/adolescenten

Groepsgewijze training om zicht te krijgen op de stressfactoren in je leven en hoe je kunt leren omgaan met negatieve spanningen.

Deze training is bedoeld voor jongeren die druk ervaren, last hebben van stress-gevoelens en moeite hebben zich te ontspannen.

Het betreft een uitgebreid, divers programma waarbij door middel van kennis, opdrachten, uitwisseling, yoga-oefeningen, mindfulness, meditatie, visualisatie, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen bewustwording op gang wordt gebracht.

We werken met 5 thema's in 6 bijeenkomsten van ongeveer 75 minuten

de thema's zijn;

stressbronnen, omgaan met lastige gedachten en gevoelens, grenzen trekken, versimpelen, loslaten

Je leert beter naar de signalen van je lichaam te luisteren, te zorgen voor jezelf door middel van het in balans brengen van actie en ontspanning en op gezette momenten echt rust te nemen.

KOMBAS
Omgaan met rouw- en verlies voor kinderen (9-12 jaar)
De kindtraining bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 uur, een leerkrachtenbijeenkomst en een ouderbijeenkomst

Het betreft een speels, laagdrempelig, interactief programma waarbij middels spelletjes, lichaamswerk, (creatieve) opdrachten, videomateriaal, voorlichting en uitwisseling wordt gewerkt met het eigen 'kompas'. Zo leren kinderen dat ieder kompas anders werkt en hoe ze hun eigen kompas goed kunnen gebruiken, waardoor het denken en voelen elkaar positief beinvloeden en het daarmee het kind in de eigen kracht zet!

Verlies en rouw, ook dat zijn groeikansen!

Met KOMBAS willen wij
terug naar de basis, daar waar het begint en kinderen leren ontdekken wie ze zijn....
Deze training is mede ontwikkeld en wordt mede begeleid door Gertie Mooren, rouw- en verliesdeskundige

Voor meer informatie: Kombas

Workshop 'Uit je Stress' (dagdeel of verkort avond)

Doelgroep

  • Iedereen die (wel eens) stress ervaart

Doelstelling/inhoud

Een interactieve en praktische aanpak gericht op  het verwerven van inzicht, voelen en doen.

  • In de workshop van ongeveer 4 uur (1 dagdeel) leer je hoe je snel, simpel en effectief minder last ervaart in stress veroorzakende situaties.

Programma:

*Goed voor jezelf zorgen

-hoe doe je dat nu?

-hoe kun je dat verbeteren?

*Wie is burn-out gevoelig, wat zijn de signalen?

-wat is voor jou nodig om minder stress te ervaren?

*Wat is jouw doel van de dag?

-wat is er nodig om dit te bereiken en hoe kun je dat doen?

*Praktische handvatten voor op de werkplek

*Het leren gebruiken van gedachtekracht

De workshop wordt verzorgd door Saskia Zoutewelle van Stresscoaching Limburg en Jolanda Vullings van Jolanda Vullings Coaching. Zowel Saskia Zoutewelle als Jolanda Vullings zijn als coach gespecialiseerd in stress- en burn-out-klachten en de preventie daarvan.